domingo, 26 de mayo de 2013

renovar-se o morir

Pareix un dia tan llunyà, aquell que vaig decidir fer un blog, on podia plasmar tots els meus pensaments, les meues inquietuds... un dia tan llunyà, aquell que hem menjava el món, on la inexperiència hem feia fer o dir coses que avui he, seria impensable fer o dir... han passat tantes coses... hi ha gent que està, gent que se'n ha anat, gent que a arribat, sorpreses, penes, glories, risses, plors, amics, enemics, treball, preocupacions, infermetats, amistats, però sobre tot, reptes que he anat superant i d'altres que han vingut de nous i estem treballant per tal de superar-los.

Ha arribat el dia, que  toca renovar- se o morir. Per tant, comencem la renovació. per tant, he borrat totes les publicacions anteriors.

Comencem una nova època, amb aires renovats i nous reptes als que fer front.

Ens Llegim!